Zgodnie z obowiązującymi przepisami badania kosmetyków stanowią nieodłączny etap, dzięki któremu możliwe jest wprowadzenie produktów kosmetycznych do obrotu na terenie Unii Europejskiej.

Jakie badania należy wykonać?

Do najważniejszych należą:
🔹badania w zakresie czystości mikrobiologicznej,
🔹badania i testy w zakresie stabilności masy oraz jej kompatybilności z opakowaniem,
🔹testy konserwacji (stopień zakonserwowania produktu),
🔹ocena dermatologiczna,
🔹badania aplikacyjno- użytkowe.

Baza CPNP, czyli co?

Ostatnim etapem pozwalającym na wprowadzenie kosmetyku do sprzedaży na terenie UE jest rejestracja produktu w europejskiej bazie-CPNP. Jest bezpłatnym internetowym systemem zgłaszania utworzonym na potrzeby wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1223/2009
dotyczącego produktów kosmetycznych. Dzięki temu kosmetyki wprowadzone do obrotu na terenie UE mogą być szczegółowo monitorowane przez organy wykonawcze.

Wymagania w danym zakresie są podyktowane obowiązującymi przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1223/2009 z 30 listopada 2009 r., które dotyczą produktów kosmetycznych (Dz. Urz. UE L 342 z 22.12.2009).