Badania dermatologiczne kosmetyków – standard czy zbędna procedura?

Obecnie obowiązujące prawo kosmetyczne nie nakłada bezwzględnego obowiązku wykonywania badań dermatologicznych przez producenta kosmetyków. Decyzja ta jest dobrowolna lub podyktowana zaleceniami safety asesora.

W MG Evolution nie mamy wątpliwości, że badania dermatologiczne stanowią nieodłączny element pozwalający na wprowadzenie na rynek sprawdzonych, bezpiecznych i skutecznych produktów kosmetycznych.

Aby wykluczyć własności drażniące oraz uczulając substancji znajdujących się w kosmetyku, poddawany jest on następującym testom diagnostycznym:
🔹test ROAT,
🔹 patch tests, (naskórkowe testy płatkowe).

Test ROAT

Testy powtarzanej otwartej aplikacji (Repeated Open Application – Test ROAT) polegają na krótkotrwałej ekspozycji skóry na badany produkt, bez okluzji, z określoną częstotliwością. Istnieje wiele procedur i schematów z zastosowaniem testów otwartych do oceny działania drażniącego. Test ROAT polega na codziennej, powtarzanej przez 14 dni aplikacji alergenu na skórę pacjenta. Test ma za zadanie ocenić, czy za wywołanie reakcji alergicznej odpowiedzialna jest substancja o nie do końca znanym składzie. Zazwyczaj do nanoszenia analizowanej substancji wybierany jest fragment skóry w dole łokciowym.

Test płatkowy

Badania danego preparatu wykonywane są testem kontaktowym, zaś testy kontaktowe, które zwane są inaczej testami płatkowymi (patch test), są szeroko stosowane do wykrywania alergii kontaktowej. Polega on na nakładaniu potencjalnego alergenu na skórę badanego, zazwyczaj pleców. Odczyt wyników następuje po określonym czasie lub sekwencji czasów, tak aby dokładnie sprawdzić, czy i kiedy nastąpiła reakcja alergiczna. Alergia może dawać pierwsze pozytywne objawy dopiero po 24h godzinach od aplikacji. Dlatego ważna jest stała obserwacja. Reakcja badanego zależy od stopnia uczulenia i czynników immunologicznych biorących udział w reakcji.

Dzięki przeprowadzonym testom dermatologicznym możemy zminimalizować ryzyko wystąpienia alergicznego wyprysku kontaktowego, który jest najczęściej pojawiającym się objawem właściwości uczulających kosmetyków.

Wszystkie informacje o przeprowadzanych badaniach w laboratorium MG Evolution uzyskasz kontaktując się z naszymi specjalistami:

MG Evolution ®
aleja Pamięci Ofiar Litzmannstadt Getto 5A,
91-859 Łódź
[email protected]
tel: +48 570 200 290