Skalowanie produkcji kosmetyków w fabryce MG Evolution® to nie tylko przeniesienie procesu
wytwarzania z laboratorium na skalę produkcyjną, ale także kluczowy krok w zapewnieniu
powtarzalności, jakości i efektywności całego procesu produkcyjnego. Ta praktyka, powszechnie
stosowana w wielu zakładach farmaceutycznych i kosmetycznych, ma swoje niepodważalne zalety.

Zachowanie proporcji i powtarzalności

Przy przenoszeniu procesów na skalę produkcyjną, utrzymanie odpowiednich proporcji oraz powtarzalności rezultatów z laboratorium staje się kluczowe. To nie tylko kwestia skali, ale także precyzji. Mieszalniki i homogenizatory muszą być dobrze dobrane, aby zapewnić idealne warunki podczas produkcji. To gwarantuje, że każda partia
produktu będzie zgodna z ustaloną recepturą, zachowując wysoką jakość.

Skala pilotażowa jako krok pośredni

Wykonywanie procesu technologicznego w skali pilotażowej jest niezwykle istotne. To tu, poprzez użycie mieszalników o średniej pojemności, można precyzyjnie dostosować parametry do produkcji na większą skalę. Temperatura, dozowanie
składników, czas mieszania – wszystkie te elementy wpływają na końcowy produkt. Ta praktyka
minimalizuje straty produkcyjne i zapewnia jednorodność oraz stabilność preparatu.

Mieszalniki – kluczowe narzędzia na drodze do skalowania

Użycie odpowiednich mieszalników, takich jak MZUTL 2, na etapie wdrażania formuły technologicznej odgrywa
kluczową rolę. To kompaktowe urządzenie pozwala obniżyć koszty opracowania nowych receptur,
pozostając zgodnym z rozwiązaniami stosowanymi na większą skalę produkcyjną. Ich identyczność
w stosowanych rozwiązaniach eliminuje trudności przy przenoszeniu produkcji na większą skalę.

Skalowanie produkcji preparatów kosmetycznych i farmaceutycznych to nie tylko kwestia zmiany
skali, ale zapewnienie ciągłości, jakości i efektywności produkcji. To krok, który wymaga precyzji,
ale także strategii. Rozwiązania firmy Urliński, które wspierają zasady scale-up, odgrywają
kluczową rolę w tym procesie, umożliwiając płynne przeniesienie procesu z laboratorium na linię
produkcyjną.