Komisja Europejska 24 czerwca 2024 roku ogłosiła plany wprowadzenia istotnych zmian dotyczących stosowania substancji CMR (rakotwórcze, mutagenne lub działające szkodliwie na rozrodczość) w kosmetykach w Unii Europejskiej. Projekt, który otrzymał nazwę Omnibus Act VII, ma na celu dostosowanie unijnych regulacji kosmetycznych do najnowszych standardów bezpieczeństwa, uwzględniając Rozporządzenie Komisji (UE) nr 2024/197.

🔹Co oznacza Omnibus Act VII? 🔹

Omnibus Act VII zapowiada zmiany w sposobie klasyfikacji i stosowania substancji CMR w kosmetykach, wchodząc w życie 1 września 2025 roku. Od tego dnia wszystkie produkty kosmetyczne wprowadzane na rynek UE muszą być zgodne z nowymi normami bezpieczeństwa, eliminując różnicę między wprowadzaniem produktów a ich udostępnianiem.

🔹Główne Punkt Nowych Przepisów 🔹

🔹Rozporządzenie Komisji (UE) nr 2024/197: Nowe przepisy włączają nowo sklasyfikowane substancje CMR do unijnego rozporządzenia CLP, co ma na celu zwiększenie przejrzystości i bezpieczeństwa produktów kosmetycznych.

🔹Termin wejścia w życie: Zmiany wchodzą w życie 1 września 2025 roku, co oznacza, że kosmetyki niezgodne z nowymi przepisami będą musiały zostać wycofane z rynku UE.

🔹Jednolite warunki dla wprowadzanych produktów: Od momentu wejścia w życie Omnibus Act VII, wszystkie kosmetyki dostępne na rynku UE muszą spełniać nowe wymagania bezpieczeństwa, niezależnie od daty ich wprowadzenia na rynek.

🔹Skutki dla Przemysłu Kosmetycznego 🔹

Nowe regulacje mają istotny wpływ na firmowy sektor kosmetyczny, wymagając od producentów przeprowadzenia dokładnych analiz i ewentualnej modyfikacji składów produktów. Dla przedsiębiorstw oznacza to konieczność dostosowania się do nowych wymogów, aby uniknąć problemów związanych z wycofywaniem produktów z rynku. Lista zakazanych składników znajduje się w Załączniku drugim do Rozporządzenia.

🔹Lista substancji objętych zmianami znajduje się w Załączniku II do danego Rozporządzenia🔹

Wśród zakazanych substancji znajdą się:

🔹 diphenyl(2,4,6-trimethylbenzoyl)phosphine oxide – aktualnie ograniczenia w stosowaniu zgodnie z Załącznikiem III Rozporządzenia UE dot. kosmetyków

🔹 2,2′,6,6′-tetrabromo-4,4′-isopropylidenediphenol; tetrabromobisfenol-A

🔹 transfluthrin (ISO); 2,3,5,6-tetrafluorobenzyl (1R,3S)-3-(2,2-dichlorovinyl)-2,2-dimethylcyclopropanecarboxylate

🔹 clothianidin (ISO); (E)-1-(2-chloro-1,3-thiazol-5-ylmethyl)-3-methyl-2-nitroguanidine

🔹 benzyl(diethylamino)diphenylphosphonium 4-[1,1,1,3,3,3-hexafluoro-2-(4-hydroxyphenyl)propan-2-yl]phenolate

🔹benzyltriphenylphosphonium, sól z 4,4′-[2,2,2-trifluoro-1-(trifluoromethyl)ethylidene]bis[phenol] (1:1)

🔹reakcja mieszaniny 4,4′-[2,2,2-trifluoro-1-(trifluoromethyl)ethylidene]diphenol i benzyl(diethylamino)diphenylphosphonium 4-[1,1,1,3,3,3-hexafluoro-2-(4-hydroxyphenyl)propan-2-yl]phenolate (1:1)

🔹reakcja mieszaniny 4,4′-[2,2,2-trifluoro-1-(trifluoromethyl)ethylidene]diphenol i benzyltriphenylphosphonium, sól z 4,4′-[2,2,2-trifluoro-1-(trifluoromethyl)ethylidene]bis[phenol] (1:1)

🔹dimethyl propylphosphonate

🔹dibutyltin maleate

🔹dibutyltin oxide

🔹produkty reakcji mieszaniny 1-(2,3-epoxypropoxy)-2,2-bis((2,3-epoxypropoxy)methyl)butane i 1-(2,3-epoxypropoxy)-2-((2,3-epoxypropoxy)methyl)-2-hydroxymethyl butane

🔹 4,4′-[2,2,2-trifluoro-1-(trifluoromethyl)ethylidene]diphenol; bisphenol AF

🔹 benfluralin (ISO); N-butyl-N-ethyl-α,α,αtrifluoro-2,6-dinitro-p-toluidin

🔹N,N-dimethyl-p-toluidine

🔹1,4-Benzenediamine, N,N’-mieszane pochodne Ph i tolyl

🔹4-nitrosomorpholine

🔹 difenoconazole (ISO); 1-({2-[2-chloro-4-(4-chlorophenoxy)phenyl]-4-methyl-1,3-dioxolan-2-yl}methyl)-1H-1,2,4-triazole; 3-chloro-4-[(2RS,4RS;2RS,4SR)-4-methyl-2-(1H-1,2,4-triazol-1-ylmethyl)-1,3-dioxolan-2-yl]phenyl 4-chlorophenyl ether

🔹 4-methylimidazole

🔹3,3′-dimethylbiphenyl-4,4′-diizocyjanian

🔹foramsulfuron (ISO); 2-{[(4,6-dimethoxypyrimidin-2-yl)carbamoyl]sulfamoyl}-4-formamido-N,N-dimethylbenzamide; 1-(4,6-dimethoxypyrimidin-2-yl)-3-(2-dimethylcarbamoyl-5-formamidophenylsulfonyl)urea

🔹(2E)-2-cyano-N-[(ethylamino)carbonyl]-2-(methoxyimino)acetamide