Rozwój marek kosmetycznych w Polsce jest niewątpliwie napędzany przez eksport. Reputacja polskich producentów kosmetyków na arenie międzynarodowej jest bardzo dobra. Niestety, nie wszyscy mogą sobie pozwolić na działania promocyjne poza granicami kraju, jak np. udział w międzynarodowych targach branżowych, z powodu wysokich kosztów, a takie działania są kluczowe dla dalszego rozwoju firm.

Ministerstwo Rozwoju i Technologii przygotowało projekt dokumentu „Kierunki Rozwoju Ekspansji Zagranicznej”, którego celem jest opracowanie spójnych działań wspierających pozycję Polski na arenie międzynarodowej. Wśród proponowanych działań znajdują się koordynacja i spójność działań promocyjnych gospodarki oraz wsparcia eksportu, identyfikacja perspektywicznych rynków dla polskiego eksportu, dyplomacja ekonomiczna w obszarze technologicznym oraz programy promocji marki Polskiej Gospodarki i poszczególnych sektorów, a także wsparcie dla rozwoju e-eksportu.

Projekt uwzględnia także wyzwania, przed którymi stanie administracja i przedsiębiorcy oraz prezentuje wizję umiędzynaradawiania polskiej gospodarki i cele polityki eksportowej. Planowane wsparcie dotyczy 15 kluczowych sektorów, w tym branży kosmetycznej, które będą budować markę Polski na rynkach zagranicznych. Eksporterzy z tych sektorów będą mogli liczyć na różnorodne formy wsparcia, w tym dotacyjne, szkoleniowe i promocyjne.

W projekcie przewidziano także nowy model programów promocji sektorowych, obejmujący sześcioletni okres realizacji oraz coroczny udział w najważniejszych wydarzeniach targowych o znaczeniu globalnym dla danego sektora. Istotnym wyzwaniem będzie zwiększenie działań promocyjnych w świecie cyfrowym, w tym na platformach handlu elektronicznego oraz innych mediach cyfrowych.

🔹🔹🔹

Dla producentów kosmetyków oznacza to szereg możliwości, ale także wyzwania. Po pierwsze, wzrost możliwości eksportu oznacza większą dostępność rynków zbytu dla ich produktów. Działając na arenie międzynarodowej, producenci mogą zwiększyć swoje zyski i rozwijać swoje firmy, wykorzystując popyt spoza granic Polski.

Jednakże, aby skorzystać z tych możliwości, producenci muszą być konkurencyjni nie tylko pod względem cen swoich produktów, ale przede wszystkim pod względem jakości i innowacyjności. W tym aspekcie MG Evolution® nie ma sobie równych: stawiamy na praktyczną wiedzę i jej wykorzystanie w życiu codziennym, dlatego oprócz wysokiej jakości laboratorium jako jedni z nielicznych oferujemy współpracę z zespołem kosmetologów. W laboratorium R&D możemy opracować dla Ciebie szereg formuł kosmetycznych, nawet tych najbardziej innowacyjnych, które sprawią, że Twoja marka podbije rynki zagraniczne. To idealny moment, aby stworzyć wymarzony kosmetyk przeznaczony na eksport.