Unia Europejska wprowadza kolejne zmiany w regulacjach dotyczących substancji chemicznych używanych w kosmetykach. Tym razem na szczególną uwagę zasługują zmiany dotyczące silikonów D5 oraz D6, a precyzyjniej mówiąc ograniczenia dotyczące ich zastosowania w kosmetykach. 17 maja 2024 roku zostały opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej zmiany, dotyczące stosowania dekametylocyklopentasiloksanu i dodekametylocykloheksasiloksanu, których celem jest zminimalizowanie ich negatywnego wpływu na środowisko, ze szczególnym uwzględnieniem ekosystemów wodnych.

🔹Silikony D5 i D6 w kosmetykach 🔹

Zarówno silikon D5, jak i D6 jest związkiem chemicznym zaliczanym do cyklicznych siloksanów. Ich właściwości sprawiają, że są wykorzystanie w przemyśle kosmetycznym do produkcji kremów, balsamów, produktów do włosów, szminek. Do najpopularniejszych właściwości silikonów można zaliczyć poprawę trwałości jak i aplikacji kosmetyku, a także tworzenie aksamitnej warstwy na powierzchni skóry.

🔹Nowe ograniczenia🔹

Trwałość środowiskowa oraz możliwość wystąpienia potencjalnego ryzyka związanego z akumulacją silikonów D5 i D6 w ekosystemach wodnych wpłynęła na zaostrzenie regulacji dotyczących ich wykorzystania w kosmetykach, co określają najnowsze regulacje UE w zaktualizowanych przepisach REACH.

🔹D5 Dekametylocyklopentasiloksan:

🔹Maksymalne dozwolone stężenie do 0,1% w produktach do spłukiwania, co zostało już ograniczone przez UE we wcześniejszych rozporządzeniach (od 31 stycznia 2020 r.), oznacza to, że nie są wprowadzane do obrotu i udostępniane na rynku produkty nie spełniające tej normy.

🔹Maksymalne dozwolone stężenie do 0,1% w produktach pozostających na skórze (od 6 czerwca 2027 r.)

🔹D6 Dodekametylocykloheksasiloksan:

🔹Maksymalne dozwolone stężenie do 0,1% zarówno w produktach do spłukiwania, jak i pozostających na skórze (od 6 czerwca 2027 r).

🔹Okres Przejściowy i Adaptacja Przemysłu 🔹

Komisja Europejska przewidziała trzyletni okres przejściowy dla wdrożenia nowych ograniczeń, co ma na celu zbalansowanie potrzeby redukcji emisji z zapewnieniem przemysłowi kosmetycznemu wystarczającego czasu na adaptację do nowych wymagań.

🔹Wpływ na Rynek Kosmetyczny 🔹

Wprowadzenie najnowszych regulacji przez Unię Europejską jest równoznaczne ze zmianami dla wielu producentów kosmetyków. Obecnie dostępnych na rynku jest wiele kosmetyków, które nie spełniają nowych wytycznych, co skutkuje koniecznością dopasowania składów do obecnych norm. Władze Unii Europejskiej coraz częściej zajmują się pracą nad wprowadzaniem zmian, które mają na celu jeszcze większą ochronę środowiska oraz pokazują konieczność dostosowania się przemysłu kosmetycznego do tych zmian, a tym samym budowania większej ekologicznej świadomości wśród swoich klientów.