W ostatnich dniach pojawiła się oficjalna decyzja UE w sprawie stosowania w produktach kosmetycznych witaminy A.

W dniu 3 kwietnia 2024 roku Komisja Europejska opublikowała Rozporządzenie (UE) 2024/996, wprowadzające zmiany w rozporządzeniu (WE) nr 1223/2009 Parlamentu Europejskiego i Rady w kontekście stosowania witaminy A oraz innych substancji w produktach kosmetycznych. Według nowych wytycznych, maksymalne stężenie witaminy A w różnych postaciach, takich jak retinol, octan retinylu oraz palmitynian retinylu, zostało określone w zależności od rodzaju produktu kosmetycznego.

Maksymalne dopuszczalne stężenia dla poszczególnych składników to:
🔹 0,05% retinolu i ilości równoważnej retinolowi w produktach do ciała,
🔹 0,3% retinolu i ilości równoważnej retinolowi w innych produktach niespłukiwalnych (m.in. do twarzy) i produktach spłukiwalnych.

Jednak czy witamina A jest groźna dla skóry? Eksperci podkreślają, że witamina A odgrywa kluczową rolę w zdrowiu skóry, wzroku oraz funkcjach odpornościowych organizmu. Nadmierne spożycie witaminy A może prowadzić do problemów zdrowotnych, jednakże większość spożywanej witaminy A pochodzi z diety, suplementów witaminowych oraz produktów spożywczych, takich jak mleko, jaja czy marchewka.

W kontekście produktów kosmetycznych, ilość retinolu wchłanianego przez skórę jest zazwyczaj niewielka w porównaniu z ilością spożywanej witaminy A. Komitet Naukowy ds. Bezpieczeństwa Konsumentów UE zauważył, że zawartość witaminy A w kosmetykach jest mniejsza w porównaniu do żywności.

Dlaczego zatem wprowadzono ograniczenia dotyczące stosowania witaminy A w kosmetykach? Unia Europejska uważa, że konsumenci mogą być narażeni na zbyt duże ilości witaminy A, co może prowadzić do przekroczenia odpowiednich poziomów w organizmie, biorąc pod uwagę również inne źródła tej substancji, takie jak dieta czy suplementacja.

Producent chcąc wprowadzić do obrotu kosmetyk z retinolem i jego estrami będzie zobowiązany nie tylko do stosowania ograniczenia stężeń wyżej wymienionych substancji, ale także do umieszczenia na opakowaniu odpowiedniej informacji na temat tego, że produkt zawiera witaminę A i przed użyciem należy uwzględnić jej dzienne pobranie.

Nowe przepisy wprowadzają okres przejściowy, zgodnie z którym:

🔹 Od 1 listopada 2025 roku nowe produkty kosmetyczne, które nie spełniają określonych wytycznych, nie będą mogły być wprowadzane na rynek UE,
🔹 Od 1 maja 2027 roku wszelkie produkty niezgodne z nowymi przepisami nie będą mogły być dostępne na rynku.

Zmiany dotyczą wszystkich produktów kosmetycznych, ale nie dotyczą wyrobów leczniczych. Warto również zauważyć, że w zmianie rozporządzenia nie uwzględniono retinalu (retinaldehydu).

Tworząc swój kosmetyk w MG Evolution® nie musisz znać się na szybko zmieniających się przepisach dotyczących rynku kosmetycznego – w tym zakresie otrzymasz od nas pełne wsparcie.