17 kwietnia odbyła się I edycja Konferencji COSMETICON, której mieliśmy zaszczyt i przyjemność być Partnerem Głównym.

Konferencja COSMETICON to kluczowe wydarzenie w branży przemysłu kosmetycznego i źródło profesjonalnej wiedzy z zakresu prawa, bezpieczeństwa, jakości oraz innowacji w branży kosmetycznej.

Podczas Konferencji odbyła się prelekcja dr hab. prof. SUM Sławomira Wilczyńskiego pt. KOSMETYKI PRZYSZŁOŚCI – NOWE PODEJŚCIE DO PIELĘGNACJI SKÓRY W ERZE PROMIENIOWANIA ELEKTROMAGNETYCZNEGO I ZANIECZYSZCZEŃ POWIETRZA

Wystąpienie dotyczyło konieczności ochrony skóry przed szerokim zakresem promieniowania elektromagnetycznego, w tym promieniowaniem podczerwonym oraz na zagrożeniach związanych z zanieczyszczeniami powietrza. Profesor przedstawił innowacyjne podejście do pielęgnacji skóry, które chroni przed tymi szkodliwymi wpływami, ale również minimalizuje potrzebę stosowania wielu różnych produktów, dzięki szerokiemu profilowi działania.

Serdecznie dziękujemy organizatorom konferencji COSMETICON, Profesorowi Sławomirowi Wilczyńskiemu za prelekcję z ramienia MG Evolution®️ Fabryka Kosmetyków, a także wszystkim Uczestnikom.