W ostatnich latach obserwujemy dynamiczny rozwój branży kosmetycznej w Polsce, gdzie liczba firm zajmujących się produkcją kosmetyków stale rośnie. Dane GUS wskazują, że w 2023 roku było 1306 firm w sektorze, z czego aż 90 proc. to mikro i małe przedsiębiorstwa. Choć wiele firm odnotowuje tendencje wzrostowe, istnieją również sygnały o upadłościach, co może być związane z zmiennym otoczeniem regulacyjnym. Zgodnie z danymi GUS, liczba firm kosmetycznych wzrosła o 76 w porównaniu do 2022 roku. Warto zauważyć, że branża jest zdominowana przez mikro i małe przedsiębiorstwa, co świadczy o atrakcyjności sektora dla inwestorów. Mimo to, pojawiają się trudności związane z kondycją finansową niektórych firm. Jakie wyzwania czekają branżę w 2024 roku?

Regulacje i tempo prac legislacyjnych

Zmienna otoczenie regulacyjne, zwłaszcza wprowadzane akty prawne, stanowi duże wyzwanie dla firm kosmetycznych. Praca nad dostosowaniem się do licznych zmian staje się coraz większym wyzwaniem. Każda zmiana wymaga czasu na adaptację i zwiększa koszty, a nierzadko także dokłada wiele dodatkowych obowiązków administracyjnych.

Wyzwania środowiskowe

Branża kosmetyczna staje przed trudnościami związanymi z regulacjami dotyczącymi środowiska oraz wyzwaniami związanymi z komunikacją do konsumenta, w kontekście działań z zakresu ekologii. Wprowadzenie unijnych regulacji związanych z Zielonym Ładem stanowi poważne wyzwanie dla sektora.

Opakowania coraz istotniejsze

Firmy borykają się z trudnościami związanymi z regulacjami dotyczącymi opakowań, co obejmuje ekoprojektowanie. Przepisy przynoszą dążenia do możliwej redukcji opakowań, a zarazem do zwiększenia zawartości informacji dostępnych dla konsumentów na opakowaniu, przy jednoczesnym braku możliwości korzystania z digitalizacji.

Spadek rentowności

Wzrost inflacji, rosnące ceny surowców i opakowań, oraz konieczność inwestycji w rozwiązania prośrodowiskowe wpływają na rentowność firm, co sprawia, że branża musi dostosować się do tych trudnych warunków.

Branża kosmetyczna w Polsce stoi przed wyjątkowymi wyzwaniami, zarówno środowiskowymi, jak i regulacyjnymi. Jednak pomimo trudności, sektor utrzymuje optymistyczne podejście, widząc w kosmetykach nie tylko produkty konsumenckie, ale także klucz do przetrwania trudnych momentów.
Regulacje prawne nakładają na producentów nieustanny obowiązek reformulacji swoich produktów, celem dostosowania ich do zmieniających się norm prawnych, co zabiera przestrzeń do pracy kreatywnej i tworzenia innowacyjnych produktów, ale nie w MG Evolution®️, gdzie stajemy na wysokości zadania, tworząc nowe, unikalne receptury, jednocześnie będąc na bieżąco z normami prawnymi i najwyższymi standardami.
Oczekujemy, że 2024 rok przyniesie zrównoważony rozwój, elastyczność w adaptacji do zmian i dalszy rozwój branży kosmetycznej w Polsce. MG Evolution®️spogląda optymistycznie w 2024 wierząc, że najlepsze dopiero nadchodzi!